Karel Gott

Zapojte sa do súťaže o CD veľkých hitov Karla Gotta

Správnu odpoveď na našu súťažnú otázku nájdete tu.

Hodnota ceny: 26,99 EUR

Čas do ukončenia: 1 deň a 1 hodinu
Počet súťažiacich 851

Súťažná otázka 

Ostatné súťaže

Zapojte sa aj do iných zaujímavých súťaží